Возен ред - јсп

ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА ЛИНИИ НА 7 МАЈ

При затворање на бул. Александар Македонски:

ЛИНИЈА 2

– почетна постојка Кружен тек Железара, Чаир, до Детелинката на Битпазар кон бул. Никола Карев (Пластичарска) по бул. 8-ми Септември (Александар Палас) на бул. Партизански Одреди и продолжува по траса.

– од Сарај од бул. Партизански Одреди, по бул. 8-ми Септември (Александар Палас), по кон бул. Никола Карев (Пластичарска) и на Детелинката на Битпазар оди кон Чаир и кон Железара до Кружниот тек.

– ако е слободен бул. Александар Македонски, бул. Крсте Петков Мисирков и бул. Гоце Делчев кон бул. Партизански Одреди или/и бул. Илинденска, (ул. Рузвелтова) и продолжува по траса.

ЛИНИЈА 16

– ако е слободен бул. Крсте Петрков Мисирков, од Железара, преку Чаир, Битпазар, Југодрво (Кочо Рацин) и Пржино.

– ако е слободен бул. Александар Македонски и бул. Крсте Петков Мисирков, од Битпазар кон Југодрво и кон подвозникот по траса и за враќање по истата траса.

– доколку е затворен и Крсте Петков Мисирков, чека на терминали. 

ЛИНИЈА 23

– од Ченто до Југодрво ќе сообраќа по своја траса, потоа лево кон Билна аптека, па лево од Тутунски комбинат кон Транспортен Центар, крајна/почетна станица пред Бензиска пумпа Макпетрол.

– од Бензиска пумпа Макпетрол, под Железничка станица кон Тутунски комбинат, КЈУБИ, Олимписки базен (бул. Кочо Рацин) и по трасата кон Јане Сандански кон својата траса до Ченто.

ЛИНИЈА 50 (цел ден до Транспортен Центар)

– од Хиподром лево кон ул. Перо Наков (МЗТ), бул. Србија и десно кај Рударски институт по бул. Јане Сандански, потоа кон Југодрво (бул. Кочо Рацин), потоа лево кон Билна аптека, па лево од Тутунски комбинат кон Транспортен Центар.

– обратно од Транспортен Центар, Тутунски комбинат, КЈУБИ, Олимписки базен (бул. Кочо Рацин) и по трасата кон Јане Сандански од каде што дојде.

– кога е слободен бул. Александар Македонски и бул. Крсте Петков Мисирков, после Црква Богородица, кон Транспортен Центар и за враќање по истата траса.

ЛИНИИТЕ 45, 65, 65В, 55

– во правец кон Транспортен Центар по своја траса до Агросервис, преку надвозникот, лево кон Маџари (ул. Благоја Стефковски), десно на Термо, ул. Перо Наков (МЗТ), лево по бул. Србија и десно кај Рударски институт по бул. Јане Сандански.

– од Транспортен Центар кон своите траси ќе се движат по бул. Јане Сандански, лево кај Рударски институт по бул. Србија, ул. Перо Наков (МЗТ), Маџари (ул. Благоја Стефковски) кон надвозникот кон Ченто и потоа кон своите траси.

– кога е слободен бул. Александар Македонски и Крсте Петков Мисирков, после Црква Богородица, кон Транспортен Центар и за враќање по истата траса.

ЛИНИИТЕ 63, 63А, 66, 66А, 52, 53, 62, 68

– од Маџари (Термо) лево кон ул. Перо Наков (МЗТ), бул. Србија, после мостот десно кон Сп. Сала, Мајчин дом десно кон бул. Јане Сандански до Транспортен Центар.

– од Транспортен Центар кон своите траси ќе се движат по бул. Јане Сандански, лево кај Рударски институт по бул. Србија, ул. Перо Наков (МЗТ) до Маџари (ул. Благоја Стефковски) потоа десно кон своите траси.

– кога е слободен бул. Александар Македонски и бул. Крсте Петков Мисирков, после Црква Богородица, кон Транспортен Центар и за враќање по истата траса.

При затворање на бул. Крсте Петков Мисирков (Битпазар):

ЛИНИЈА 8

– до Детелинката пред Битпазар, потоа десно кон бул. Никола Карев (Пластичарска) по бул. 8-ми Септември (Александар Палас) кај МИДА десно кон бул. Илинден и по своја траса.

– во обратен правец по истата траса, од бул. Илинден лево по бул. 8-ми Септември (Александар Палас), десно по бул. Никола Карев (Пластичарска), на Детелинката на Битпазар оди кон ул. Цветан Димов (Јаја паша) и по своја траса.

– доколку е слободен бул. Крсте Петков Мисирков и Мост Годе Делчев по траса.

ЛИНИЈА 9

– од Скопје Север до Детелинката кај Битпазар и назад од Детелинката кон Скопје Север, кога е прооден Крсте Петков Мисирков по траса до Југодрво, лево кон Билна Аптека, па лево од Тутунски комбинат кон Транспортен Центар.

– кон Скопје Север, од Транспортен Центар, до Тутунски комбинат, десно КЈУБИ, продолжува кон Југодрво и по траса.

ЛИНИЈА 19, 59

– до Детелинката пред Битпазар, потоа десно кон бул. Никола Карев (Пластичарска) по бул. 8-ми Септември (Александар Палас), на бул. Партизански Одреди и по траса.

– во обратен правец по истата траса, од бул. Илинден лево по бул. 8-ми Септември (Александар Палас), десно по бул. Никола Карев (Пластичарска), на Детелинката на Битпазар оди кон ул. Цветан Димов (Јаја паша) и по своја траса.

– доколку е слободен бул. Крсте Петков Мисирков и Мост Годе Делчев, потоа по бул. Илинден, лево ул. Рузвелтова, кон бул. Партизански Одреди и по траса.

ЛИНИЈА 20

– оди до Битпазар до Детелинката-надвозникот и назад кон Шуто Оризари,

– доколку е слободен бул. Крсте Петков Мисирков до Транспортен Центар нормално по траса.

ЛИНИЈА 47, 47А, 61, 71, 81

– до Детелинката кај Битпазар и назад од Детелинката кон Јаја Паша, па продолжуваат по своите траси, кога е прооден бул. Крсте Петков Мисирков по траса до крај. 

ЛИНИЈА 57

– до Детелинката пред Битпазар, потоа десно кон бул. Никола Карев (Пластичарска) по бул. 8-ми Септември (Александар Палас), право до ул. Козле (Угостителско), потоа десно по траса.

– Кога е прооден бул. Крсте Петков Мисирков и мост Гоце Делчев, кон бул. Партизански Одреди (или бул. Илинден), лево по ул. Рузвелтова, после Министерство за економија, десно по ул. Козле по траса.

– за обратната насока по истата траса кон Радишани.

ЛИНИЈА 12

– од Сарај ако е затворен бул. Крсте Петков Мисирков, од бул. Партизански Одреди, по бул. 8-ми Септември (Александар Палас), кон бул. Никола Карев (Пластичарска) и на Детелинката на Битпазар се враќаат назад кон Шишево.

– од Сарај, ако е слободен бул. Крсте Петков Мисирков, од бул. Партизански Одреди, по ул. Рузвелтова, бул. Илинден, мост Гоце Делчев и по траса и за враќање по истата траса.

ЛИНИИТЕ 3, 3Б ДА НЕ СООБРАЌААТ.

ЛИНИЈА 17

– ако е затворен бул. Крсте Петков Мисирков, до и од Транспортен Центар.

– Кога е слободен, после Комплекс банки, десно кон Битпазар и по своја траса, во обратна насока од Битпазар кон Веро Џамбо и по своја траса.

ЛИНИЈА 7, 15 И 15А

– кон Капрош кога е слободна ул. Кирил и Методиј, кон ул. Васил Ѓоргов, по ул. Рузвелтова, лево кон бул. Партизански Одреди, или

– по мост Гоце Делчев (бул. Гоце Делчев), па бул. Илинден, лево ул. Рузвелтова, кон бул. Партизански Одреди и по траса.

– за враќање од бул. Партизански Одреди, лево ул. Рузвелтова, бул. Илинден, Мост Гоце Делчев, Судска Палата, кон Железничка станица и по траса.

– ако не е слободен Мост Гоце Делчев, од бул. Партизански Одреди, ул. Рузвелтова, ул. Васил Ѓоргов, ул. Јордан Мијалков, КЈУБИ, по бул. Кочо Рацин (Олимписки Базен) по траса.

ЛИНИЈА 5

– кон Капрош кога е слободна ул. Кирил и Методиј, кон ул. Васил Ѓоргов, по ул. Рузвелтова, после Министерство за економија лево на бул. Митрополит Теодосиј Гологанов и по траса.

– или кон Карпош по мост Гоце Делчев (бул. Гоце Делчев), па бул. Илинден, ул. Рузвелтова, кај Треска десно на бул. Митрополит Теодосиј Гологанов и по траса.

– за враќање од Ѓорче Петров, од бул. Митрополит Теодосиј Гологанов, ул. Рузвелтова, ул. Васил Ѓоргов, ул. Јордан Мијалков, КЈУБИ, по бул. Кочо Рацин (Олимписки Базен) по траса.

ЛИНИЈА 27

– ќе се сообраќа само до Транспортен Центар, почетна/крајна Транспортен Центар.

ЛИНИЈА 21, 21А, 21Б, 22 и 22А (како 22)

– од Транспортен Центар кога е слободна ул. Кирил и Методиј, кон ул. Васил Ѓоргов, по ул. Рузвелтова кон бул. Партизански Одреди), или по мост Гоце Делчев (бул. Гоце Делчев), па бул. Илинден, лево ул. Рузвелтова, кон бул. Партизански Одреди и по траса.

– кон Транспортен Центар, ако не е слободен Мост Гоце Делчев, од бул. Партизански Одреди, ул. Рузвелтова, ул. Васил Ѓоргов, ул. Јордан Мијалков, КЈУБИ, по бул. Кочо Рацин (Олимписки Базен) по траса.

– кон Транспортен Центар од бул. Партизански Одреди, лево ул. Рузвелтова, бул. Илинден, Мост Гоце Делчев, Судска Палата, кон Транспортен Центар.

ЛИНИЈА 24

– од Тафталиџе, од бул. Партизански Одреди, десно ул. Рузвелтова, лево ул. Васил Ѓоргов, ул. Јордан Мијалков и по своја траса или

– од Тафталиџе, од бул. Партизански Одреди, лево ул. Рузвелтова, бул. Илинден, Мост Гоце Делчев, Судска Палата, бул. Кочо Рацин (Југодрво), подвозник и по траса.

– од Кисела Вода кон Капрош кога е слободна ул. Кирил и Методиј, ул. Васил Ѓоргов, по ул. Рузвелтова, лево на бул. Партизански Одреди и по траса, или

– од Кисела Вода, кон Тафталиџе, после подвозникот, кон бул. Кочо Рацин (Олимписки базен) кон МАНУ, лево по Мост Гоце Делчев (бул. Гоце Делчев), па бул. Илинден, лево ул. Рузвелтова, кон бул. Партизански Одреди и по траса.

ЛИНИЈА 4

– од КЈУБИ лево кога е слободна ул. Кирил и Методиј, кон ул. Васил Ѓоргов, по ул. Рузвелтова лево кон бул. Партизански Одреди и по траса,

– од КЈУБИ десно по бул. Кочо Рацин (Олимписки Базен) по мост Гоце Делчев (бул. Гоце Делчев), па бул. Илинден, лево ул. Рузвелтова, кон бул. Партизански Одреди и по траса.

– од бул. Партизански Одреди, десно ул. Рузвелтова, лево ул. Васил Ѓоргов, ул. Јордан Мијалков, кон Тутунски комбинат лево и по своја траса или

– од бул. Партизански Одреди, лево ул. Рузвелтова, бул. Илинден, Мост Гоце Делчев, Судска Палата, бул. Кочо Рацин (Југодрво), лево Билна Аптека и по траса.

ЛИНИИ 11, 11а, 18, 32, 56, 56б, 60

– од Транспортен Центар кога е слободна ул. Кирил и Методиј, кон ул. Васил Ѓоргов, по ул. Рузвелтова кон бул. Партизански Одреди), или по мост Гоце Делчев (бул. Гоце Делчев), па бул. Илинден, лево ул.Рузвелтова, кон бул. Партизански Одреди и по траса.

– кон Транспортен Центар, ако не е слободен Мост Гоце Делчев, од бул. Партизански Одреди, ул. Рузвелтова, ул. Васил Ѓоргов, ул. Јордан Мијалков, КЈУБИ, по бул. Кочо Рацин (Олимписки Базен) по траса.

– кон Транспортен Центар од бул. Партизански Одреди, лево ул. Рузвелтова, бул. Илинден, Мост Гоце Делчев, Судска Палата, кон Транспортен Центар.